Mediacja - sztuka satysfakcjonującego porozumienia

Pomagamy zmieniać konflikty
w korzystne dla stron rozwiązania

Zmieniamy sposób postrzegania konfliktów

Skonfliktowanym stronom brakuje zaufania do siebie. Prowadząc mediację budujemy atmosferę zaufania i bezpieczeństwa, pomagamy spojrzeć na konflikt z szerszej perspektywy.

Usługi

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Mediacje

Nawet najtrudniejsze spory można rozwiązywać w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze. Z gwarancją poufności procesu mediacji i w warunkach sprzyjających zawarciu ugody.

Szkolenia

Rekomendujemy systemowe podejście do rozwiązywania sporów w firmie lub w innego typu organizacji. Szkolenia prowadzimy metodą warsztatową, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb danej organizacji.

Coaching

W trakcie sesji coachingowych tworzymy przestrzeń do przyjrzenia się teraźniejszości i wydobywania twoich zasobów. Będę towarzyszył Ci w przygodzie, którą jest każdy krok na drodze do realizacji celów.

Dokładamy cegiełki przy budowie Państwa współpracy

Konflikt jest dla nas partnerem a nie wrogiem. Wiemy jak z nim postępować. Pomagamy zmienić go w korzyść.