Mediacje

Dzięki nam konflikty stają się potencjałem w relacjach biznesowych i rodzinnych.

Zapraszamy do strefy, gdzie Twój interes zostanie usłyszany, lecz nie rozgłośniony

Nawet najtrudniejsze spory można rozwiązywać w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze. Z gwarancją poufności procesu mediacji i w warunkach sprzyjających zawarciu ugody.

Zapewniamy warunki, które pozwolą spojrzeć na konflikt z innej, szerszej perspektywy, bez obaw o utratę wizerunku osobistego czy też wizerunku firmy.

Mediacje prowadzimy w Poznaniu:
Strefa Dialogu – Kancelaria Mediacyjna Warlich&Piekarski,
ul. Grunwaldzka 111, 60-313 Poznań

W porozumieniu ze stronami możliwe są również inne miejsca prowadzenia mediacji.

Zmiana przyszłości wymaga innowacyjnego myślenia

Podczas prowadzenia mediacji przyświeca nam idea design thinking. Podchodzimy do mediacji jak do procesu szukania rozwiązań, uwzględniającego potrzeby każdej ze stron.

Efektem tego procesu może być ugoda akceptowalna przez wszystkie strony postępowania oraz wdrożenie wypracowanego rozwiązania

Mediacje Gospodarcze

Zamiast godzić się na konflikt, jako zjawisko generujące koszty i psujące wzajemne relacje oraz atmosferę, zacznij postrzegać go jako cenne doświadczenie. 

Pomagamy rozwiązywać spory między podmiotami gospodarczymi w taki sposób, by usprawniły współpracę lub pozwoliły na jej zakończenie, postępując w sposób dojrzały i odpowiedzialny.

Mediacja między firmami, firmą a klientem czy też firmą a inną instytucją, pozwala również uniknąć długotrwałego, kosztownego i niepewnego w wyniku postępowania sądowego.

Mediacje Pracownicze

Pomagamy rozwiązywać spory pracownicze wewnątrz organizacji, jak i po zakończeniu współpracy między pracownikiem a pracodawcą. 

Kompleksowo zarządzamy sporami w środowisku pracy, co przyczynia się do poprawy efektywności pracy, komunikacji wewnętrznej czy wizerunku firmy. Zmniejsza rotację zatrudnienia i zmniejsza koszty z tym związane.

Mediacje Rodzinne

Towarzyszymy w trudnych emocjonalnie sporach rodzinnych. Pomagamy dostrzec różne punkty widzenia, odkryć potrzeby i interesy oraz szukać rozwiązań korzystnych dla wszystkich stron

W przypadku rozstania rodziców pomagamy ustalić plan opieki rodzicielskiej i kwestie alimentacyjne. Podkreślamy rolę i dobro dziecka w sytuacji rozwodu rodziców.

Mediacje cywilne, społeczne, szkolne i akademickie

Wszędzie tam, gdzie Stronom trudno jest spojrzeć na sytuację obiektywnie, gdzie impas blokuje konstruktywne podejście a stres kreatywność, niezwykle pomocna okazuje się rola bezstronnego mediatora. 

Trudne sytuacje sąsiedzkie, podziały majątku, konflikty w placówkach edukacyjnych czy też konsultacje społeczne – mamy wieloletnie doświadczenie w rozwiązywaniu różnego typu sporów.