Poznaj nas

Pomagamy tworzyć fundamenty efektywnej współpracy, radzić sobie z trudnymi relacjami i zmieniać konflikty w korzystne dla stron rozwiązania. Inspirujemy do znajdowania rozwiązań, edukujemy, pomagamy uwalniać potencjał i kreujemy przestrzeń do rozwoju.

Przyświeca nam idea, że „Ludzka kreatywność jest największym zasobem” (Richard Florida)


Anna Warlich

Moja droga do mediacji prowadziła przez poznanie rzeczywistości biznesowej. Budując komunikację (wewnętrzną i zewnętrzną) w kilku organizacjach zauważyłam, że to właśnie umiejętnie rozwiązane konflikty są kluczowe w prowadzeniu biznesu.

Jako certyfikowany mediator z listy stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Poznaniu, prowadzę mediacje w sprawach gospodarczych, pracowniczych i innych cywilnych (z wyłączeniem rodzinnych). W latach 2016 - 2023 pełniłam funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Centrum Mediacji oddział w Poznaniu, wcześniej przez 3 lata byłam Członkiem Zarządu tej organizacji. Jestem członkiem zespołu projektowego Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji, powołanego z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości. Chętnie dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem. Jestem wykładowcą na uczelniach wyższych. Prowadzę również szkolenia z zakresu rozwiązywania konfliktów, dostosowane do różnych grup odbiorców oraz staże dla początkujących mediatorów. Z wykształcenia jestem ekonomistą i psychologiem biznesu.


Rafał Piekarski

Moją pasją są ludzie i łączące ich relacje. Dążąc do połączenia pasji z pracą wybrałem zawód mediatora i coacha. Wierzę, że każdy z nas posiada niezbędne zasoby aby się rozwijać i podnosić poziom satysfakcji ze swojego życia.

Jestem certyfikowanym mediatorem wpisanym na listy stałych mediatorów w Sądach Okręgowych w Poznaniu i w Kaliszu. Jestem aktywnym członkiem stowarzyszenia Polskiego Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu oraz mediatorem Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji (powołanego z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości).

Prowadzę głównie mediacje w sprawach gospodarczych i pracowniczych. Ukończyłem studia podyplomowe Negocjacje i mediacje w WSB w Poznaniu, studia podyplomowe Coaching z elementami psychologii w SWPS w Poznaniu.

Jestem dyplomowanym coachem. Od dwudziestu lat związany z biznesem. Nadal rozwijam swoją pasję studiując Psychologię w biznesie.

Współpracujemy z:


dr Ewelina Flatow - Kaleta

Kiedy myślę o słowach, które definiują moją osobę, wymieniam: wykładowczyni/trenerka, mama/ żona i to jedno, spajające pozostałe - mediatorka.

Od ponad 14 lat wspieram komunikację i poszukiwanie rozwiązań w konfliktach rodzinnych, sprawach rozwodowych, okołorozwodowych, alimentacyjnych oraz w konfliktach społecznych.

Jestem mediatorką wpisaną na listę stałych mediatorów Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu, prowadzę mediacje ze skierowania sądu, ale także mediacje prywatne – na wniosek stron. Prowadzę warsztaty i szkolenia mediacyjne i z zakresu komunikacji dla różnych grup odbiorców.

Jestem także wykładowcą przedmiotów mediacyjnych i związanych z komunikacją oraz konfliktem w Wyższej Szkole Bankowej, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, w Collegium da Vinci.

Jestem autorką publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu mediacji:

  • „Dziecko – ukryty klient mediacji rodzinnych” (Psychologia w praktyce”)
  • Profesjonalna pomoc psychopedagogiczna online na przykładzie terapii i mediacji. (Nie) zbędna odpowiedź na sytuacje trudne (współautorka)
  • „W stronę upodmiotowienia – mediacja a procedury postępowania w sytuacji konfliktu w szkole”
  • Broszura informacyjna dla mieszkańców miasta Poznania „Mediacje. Rozwiąż konflikt” (współautorka)
  • „PORADNIK NA TEMAT MEDIACJI” (redaktorka).


Halina Kuterba

Mediator, wpisana na listę mediatorów stałych Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Mediacji towarzyszę od początków jej zaistnienia w naszej rzeczywistości prawnej: od 2000 r. w sprawach karnych i od 2008 w sprawach cywilnych.

W mediacjach w obszarze rodziny mam duże doświadczenie w pomocy w budowaniu odpowiedzialnej współpracy rodziców, ukierunkowanej na potrzeby dzieci traktowanych podmiotowo oraz w kompleksowym rozwiązywaniu problemów okołorozstaniowych, w tym ustalaniu finansowania potrzeb dziecka oraz podziału majątku wspólnego.

Moje kompetencje mediacyjne wspieram wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodziną w kryzysie, a także perspektywą wynikającą z socjologicznego i pedagogicznego wykształcenia.

Systematycznie pogłębiam wiedzę pomocną w prowadzeniu mediacji rodzinnych uczestnicząc w wielu szkoleniach i konferencjach; jestem w procesie stałej superwizji mediatora.

Jestem też zaangażowana w budowanie dobrych praktyk współpracy mediatora z sądami. Prowadzę staże dla mediatorów oraz szkolenia.