Szkolenia

Dzięki nam konflikty stają się potencjałem w relacjach pracowniczych i biznesowych.

Zapraszamy do strefy, gdzie nauczysz się zamieniać konflikt w korzyść

Rozwój osobisty oznacza ciągłe budzenie własnego potencjału i korzystanie z wewnętrznych możliwości.

Dzielimy się doświadczeniem, prowadząc praktyczne i inspirujące szkolenia oraz warsztaty w obszarze rozwiązywania konfliktów i komunikacji sprzyjającej współpracy.

Zmiana przyszłości wymaga innowacyjnego myślenia

Rekomendujemy systemowe podejście do rozwiązywania sporów w firmie lub w innego typu organizacji. Szkolenia prowadzimy metodą warsztatową, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb danej organizacji.

Szkolimy również pracowników na mediatorów wewnętrznych w firmie, którzy będą mogli pełnić pierwszą linię wsparcia w wymagających tego sytuacjach. Dla początkujących na rynku mediatorów mamy ofertę stażu zawodowego.

SZKOLENIE

Konflikt mile widziany - Mediacje w środowisku pracy

Pozwala na zrozumienie potencjału sytuacji spornych. Uczestnicy ćwiczą rozwiązywanie trudnych sytuacji, jakie pojawiają się w relacjach pracowniczych.

SZKOLENIE

Mediacje
w biznesie

Szkolenie pozwala na zrozumienie idei mediacji.

Uczestnicy uczą się jak prowadzić nieformalne mediacje z klientami oraz współpracownikami, a także rozpoznawać w jakich sytuacjach korzystać z pomocy zawodowego mediatora i jak występować w roli strony w mediacji.

SZKOLENIE

Wdrożenie mediacji pracowniczych
do organizacji

Pakiet działań, polegających na systemowym wdrożeniu mediacji pracowniczych i/lub gospodarczych w firmie. 

Pozwala na kompleksowe rozwiązywanie konfliktów w organizacji na niskim poziomie ich eskalacji.

SZKOLENIE

Efektywna komunikacja sposobem na konflikt

Trening wzajemnego rozumienia i budowania sprzyjających relacji. 
Rozwija umiejętności niezbędne we współpracy z innymi pracownikami i klientami.