Coaching

„… definicja siły twórczej: umiejętność uchwycenia dwóch całkowicie odmiennych zjawisk i połączenia ich w coś zupełnie nowego. … Wydobywamy esencję pierwszej migawki oraz tej docelowej i otrzymujemy nową jakość obrazu.” 

Lori Gottlieb

W Strefie Dialogu tworzymy przestrzeń do uchwycenia teraźniejszości i poszerzania samoświadomości.

W trakcie sesji coachingowych tworzymy przestrzeń do przyjrzenia się teraźniejszości i wydobywania twoich zasobów.

Będę towarzyszył Ci w przygodzie, którą jest każdy krok na drodze do realizacji celów. W coachingu istotną kwestią jest uświadomienie sobie własnych przekonań co do przeszłości i przyszłości.

Nierzadko to właśnie te przekonania hamują zmiany, zarówno te zmiany w życiu osobistym jak i zawodowym. W atmosferze zaufania, bezpieczeństwa i akceptacji coaching jest idealnym narzędziem w rozwoju osobistym.