Loading...
Mediacje2019-06-02T22:14:34+01:00

Porozumienie osiągnięte z pomocą mediatora jest wielokrotnie szybsze i tańsze niż rozprawy sądowe.

kontakt

Konflikt jest naturalnym zjawiskiem w relacjach międzyludzkich. Sztuką natomiast jest znalezienie satysfakcjonującego dla wszystkich zaangażowanych w niego osób rozwiązania. Na to właśnie pozwala mediacja. Dzięki pomocy bezstronnego mediatora i  w poufnej atmosferze można zmienić konflikt w efektywną współpracę lub korzystne jej zakończenie.

Z mediacji można skorzystać zarówno w trakcie już rozpoczętego postępowania sądowego, jak i przed złożeniem pozwu w sądzie. W przypadku mediacji ze skierowania sądu, mediator dostarcza do sądu protokół z mediacji i treść ugody (jeśli została zawarta). Po zatwierdzeniu przez sąd ugoda jest prawomocna i kończy postępowanie sądowe. Jeśli ugoda nie została zawarta, strony uczestniczą w dalszym procesie sądowym. Ugodę zawartą przed mediatorem w mediacji umownej również można złożyć w sądzie do zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu przez sąd ugoda zawarta przed mediatorem uzyskuje moc prawną ugody zawartej przed sądem. Jeśli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji (sprawy o zapłatę), sąd zatwierdza ją przez nadanie jej klauzuli wykonalności. Otrzymując klauzulę wykonalności, w przypadku braku otrzymania płatności od dłużnika, można skorzystać z postępowania komorniczego już z pominięciem sądu.

Korzyści z udziału w mediacji:

 • z reguły jest szybsza i tańsza niż postępowanie sądowe

 • ugoda zawarta przed mediatorem, po zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody sądowej

 • jest poufna (konflikt zachowany w poufności pozwoli na zadbanie o wizerunek firmy; w razie wstąpienia na drogę sądową nie można wykorzystywać informacji pozyskanych w trakcie mediacji przeciwko drugiej stronie)

 • ugoda w mediacji oznacza satysfakcję wszystkich stron konfliktu (nie ma przegranych)

 • pozwala stronom decydować o rozwiązaniach (nie oddaje się swoich spraw w obce ręce)

 • zapobiega powstawaniu kryzysu

 • może poprawić efektywność pracy

 • pozwala na utrzymanie wzajemnych relacji i umożliwia dalszą współpracę

 • pozwala poznać i zrozumieć potrzeby własne oraz drugiej strony

mediacja-porozumienie

W swoich mediacjach zapraszam do wejścia do strefy dialogu. Dialog to coś o wiele trudniejszego niż rozmowa. Wymaga umiejętności słuchania, cierpliwości, otwartej postawy, wzajemnego szacunku, asertywności, akceptacji… Można ze sobą rozmawiać i się nie słyszeć. Nie rozumieć sensu słów, ukrywać własne poglądy, grać fikcyjną rolę. Istotą dialogu natomiast jest tolerancja drugiej osoby i próba zrozumienia sensu jej słów. Dlatego właśnie dialog jest szansą na zrozumienie i porozumienie. Jest poszukiwaniem możliwości w atmosferze spokoju, kultury i taktu.

PROWADZONE MEDIACJE

Prowadzę mediacje w sprawach gospodarczych, pracowniczych i innych cywilnych (z wyłączeniem rodzinnych). Są to sprawy zarówno ze skierowania sądu, jak i mediacje umowne (bez wszczęcia postępowania sądowego, na podstawie umowy ze stronami.

Mediacje pracownicze

Konflikty dotyczą najczęściej m.in. niewłaściwej komunikacji, różnych wartości, różnej interpretacji przepisów prawnych, dyskryminacji, mobbingu i innych zachowań niepożądanych w miejscu pracy, oceny efektów czy organizacji pracy.

Więcej

Mediacje cywilne

Prowadzę mediacje w również w sprawach cywilnych, takich jak podział majątku (po rozwodzie), spory dotyczące najmu lokalu czy spory sąsiedzkie.

Więcej

Mediacje gospodarcze

Z mediacji mogą skorzystać podmioty gospodarcze, które są w sporze z klientami, kontrahentami, innymi organizacjami czy instytucjami.

Więcej

 STANDARDY PRACY

Pracuję zgodnie ze standardami Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, kierując się zasadami:

 1. Dobrowolności – zarówno uczestnictwo w mediacji, jak i zawarcie porozumienia są dobrowolne
 2. Neutralności – mediator jest neutralny wobec przedmiotu sporu
 3. Bezstronności – mediator jest całkowicie bezstronny wobec uczestników mediacji
 4. Poufności – mediator i strony konfliktu dbają o poufność mediacji
 5. Rzetelności informacji – mediator informuje strony o istocie i przebiegu informacji
 6. Profesjonalizmu – mediator dba o wysoki poziom swoich kwalifikacji zawodowych
 7. Współpracy – mediator współpracuje (pozwala stronom na współpracę) z innymi specjalistami dla dobra postępowania mediacyjnego

Zapytaj o możliwość przeprowadzenia mediacji

Napisz lub zadzwoń – omówimy szczegóły mediacji i przeprowadzimy je w dogodnym miejscu i czasie.

KONTAKT
Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. Ok